ÜYELİK GİRİŞİ
OKULUMUZ

www.ucyol.meb.k12.tr

TOKAT TURHAL ÜÇYOL İLK ÖGRETİM OKULU SİTESİ

 ÜÇYOL KÖYÜ OKULUMUZ

Altın fiyatları

Köyümüz Gelenekleri

ÜÇYOL KÖYÜ GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ

ÇOCUK GÖRME

 Köyde çocuk dünyaya gelirse göz aydına ”hediye alarak-kız ve erkek oluşa bağlıdır” giderler…
Köyde kız çocuk için pek gözle görülür bir adete bağlı usulleri yok.Yalnız erkek çocuklar bazen topluca bazen ailenin ekonomik durumuna bağlı olarak tek tek davul-zurna ya da mevlid okutarak “SÜNNET DÜĞÜNÜ” yaparlar.Bu günde kurban da keserlermiş.Akrabaları hediye verir,törede toplarlarmış.

ASKER UĞURLAMA

 Üçyol köyünün ilginç bir askere uğurlama adeti var..
Köylülerimizin anlatışı şöyle. ”Köyümüzden askere gidecek olanların pusulaları çıkınca arkadaşları ve akrabaları,bu gençleri akşamları yemeğe çağırır, davet ederler. Bu adet gencin askere gideceği güne kadar sürer. Daveti yapan hane reisi,el öpüldüğünde de o gencin cebine bir miktar para-harçlık et diye koyar.Askere gidecek gençler,son iki gün kala topluca köyün ziyaret yerine götürülürler. Orada imamımız,onları dualar,vatan ve millet için hayırlı olmaları için dua edilir.O gençler de orada bulunan küçük bir kasaya;”Başımız,gözümüz sadakası için ” deyip bir miktar para atarlar..Sonra bu gençler askere gidecekleri gün;cami önünde toplu halde,önde imamımız,arkada büyüklü küçüklü köylümüz, gençler içimizde olaraktan ilahilerle, dualarla, helalleşerek, vedalaşarak köyün 1 km çıkışına kadar götürülürler.Oradan bir araçla şehre uğurlanırlar…

DÜĞÜN

 Üçyol da düğünler;…Üçyol da köylüler birbirlerini tanıyıp
bildikleri için,evlenmeler hep köy içinde olur.Köy dışına pek kız vermezlermiş…Evlilikler genellikle akraba evliliği şeklinde dir.. Mesela ,kız verilen evden kız alınır.Evin hanımı,gelin kızını kendi akrabasından seçer ve alırmış.Evlenmeler çok küçük yaşlarda oluyor genellikle.Kızlar 12-13-14 yaşlarında,erkeklerde 14-15-16-17 yaşlarında evlendiriliyorlar.18 yaşında bir genç kız,22 yaşında, askerlik yapmış da bekar erkek genci görmek mümkün değil.Bununda eski adetlere bağlı kalışın etkisi var diye yorumu yapılabilir. Ama göreneğin derinlerinde etkisi büyük…

Evlenmelerde kız isteme görücü usulu ile olur..Yanlız erkekler,genç kızın görüşüne pek bağlı kalınmaz,onların birbirlerini istemeleri söz konusu olmazmış.Anne ve baba beğenirse hemen kız istenirmiş. Kız isteme şöyle olurmuş; Beğenilen kız evine,oğlan babası, eş ve dosttan bir iki kişi ile gidermiş.İşi açar konuşur,dünür olurlarmış..Kız evine bu şekilde birkaç defa giderlermiş.Kız tarafı bir gün verir bu arada düşünür taşınırmış. İstekli olurlarsa;”geliriz” diye bir elçi gönderirlermiş.Oğlan tarafı bu kez birkaç akrabası ile, imamla birlikte gider sözü bitirir,bir de dua yapılırmış.Sonra oğlan evi,işi tatlılığa bağladığını ilan için bir nevi ziyafet çeker,konu komşuyu davet ederlermiş.
Verilen belli bir günde,şehre gider her iki tarafta “şerbet merasimi” dedikleri gün için ihtiyaç temini yaparlarmış. Şerbet merasimi köylüye “okuyucularla” duyurulur ve camide yapılırmış.Camide dua yapılır,evlenen çiftlerin adları açıklanır, köylüden bu işin münasip olup olmadığı sorulurmuş.Halk münasip derse, arkasından işin sonunun tatlı olması için ağızlar tatlansın diye şeker dağıtılırmış… Sonra sıra kız ve oğlanın evlendiklerinin kendilerince de bilinmesi için “NİŞAN” yapılır.nişan için her iki tarafta yüzüklerini alır,belli bir gün ve yer seçilir,gündüz kız evinde yemek yedirilir komşulara,akşamda kendi aralarında oyun ve eğlencelerle kıza kız evinde,oğlana oğlan evinde yüzükleri takılır,bu iş de evde bulunanlara da ziyafet verilirmiş her iki evde de.Kız evinde nişan gecesi yapılan törende kıza yüzüğü kayın valide takarmış.sonrada töreler toplanırmış…

Düğüne bir hafta kalası Oğlan evinde,konu komşuyu, köy ileri gelenleri,akrabalar ve imamda bulunacak şekilde verilen belli bir günde toplanıp DANIŞIK EKMEĞİ yedirilir.Yemek yendikten sonra imam duasını yapar.Sonra düğünde yapılacak işler,davet edilecek köy ve kişiler,bu köyleri hangi haneler misafir kabul edecekse onlar belirlenir ve dağılır.

Bu bir hafta içinde köyler okunur,davul-zurna temin edilir.Düğüne üç gün kalası,kız evine ilahilerle,oğlan evinden AĞIRLIK getirilir.Düğünler genellikle ‘DAVIL-ZURNA’ eşliğinde yapılır,üç gün sürer.Akşamları oğlan evi ‘simsim’diye oyun ve eğlence yaparak,kız evide kına gecesi yaparak,oyun ve eğlenceler düzenleyerek geçirir. Damat kendi evinde hazırlanır köy içinde gezdirilir. Cami önüne getirilen damat imam eşliğinde dualanır.Önde bir önder ile damat toplu haldeki köylülerin ellerini öper,onlarda mutluluk dileklerinde bulunurlar.Sonra damat ,evine getirilir.Orada da dua yapılır. Töre toplanır oradan da topluca ‘GÜREŞ YERİ’ne gidilir.Güreş yapılır. Akşam damada evinde,Gelin kıza da düğün evinde kınaları yakılır , eğlenceler düzenlenir.Sabahleyin de son oyun ,eğlence ve halaylarla gelin çıkarılır ve düğün sona erer.

Köyde oynanan oyunlar,düğünlerde akşamları, üç tane birer metre ağaç üzerine konan saçiçinde yanmış yağ ile kül karıştırılıp yakılır,gençler onun etrafında çeşitli gösteriler yaparak döner ve oynarlar.Bu oyun davul ve zurnanın havasına bağlıdır. Bu oyuna ‘simsim’denir.

HALAYLARI;Köyde davul-zurna eşliğinde sevilen ve bilinen halay türleri;Niyazi TUNÇ şöyle sıraladı:Halaylar,yeni elbiseler giyilerek,5,6,10…kişilik gruplarla bir baş çeken elinde mendiliyle düğün evlerinde,köy orta yerlerinde çekerler.Bu halaylar şunlardır: 1.Düzgün halay 2.Yelleme 3.Ağırlama 4.Sivas halayı 5.Hoş bilezik 6.Tamzara 7.Yannama 8.Hoylari 9.Sarı kız 10. Zello 11.Sarhoş halayı …

CENAZE MERASİMİ

 Üçyol Köyünün ‘CENAZE’ adetleri ise şöyledir:
Bir cenaze olunca,önce ‘sala’ verilmek suretiyle komşulara duyurulur. Bunu duyan bütün köylü işini bırakıp cenazeyle meşgul olurlar.Cenaze yıkanıp hazırlanınca da ‘2.salah verilir.Buna köyde diye ad vermişler.

Bu sala ,cenazenin hazır olduğunu bildirir.Herkes cenaze evine toplaşıp,önce dua ve cenaze hakkında hak helal etme ;Helalleşme olur.Sonra toplu halde mezarlığa kadar gidilir.Cenaze namazının kılınmasından sonra,cenaze defnedilir. Herkes artık dağılır.Ama cenaze evi tenha bırakılmaz.Tam bir hafta on gün cenaze evine hem başsağlığına,hem de yemek hazırlayıp öyle gidilir.Zira,o evde üzüntüden yemek pişirilemez ve yenemezde diyerek…Ve yası tüm köylülerce de tutulur.Köylünün tabiriylr:’öl birlik,kal birliktir bizde’…Ne güzel değil mi?

YAĞMUR DUASI

 Üçyol köyünün bir adeti de topluca her yıl bir’YAĞMUR DUASINA ‘çıkılması olurmuş…Her yıl bahar aylarında veya Haziran ,Temmuzda , yağış kıt olunca,köyün doğusuna düşen’ Evliya’ ya çıkılıp orda ‘yağmur duası’ yapılırmış… Yağmur duası için önceden hazırlanır ,köylüye duyrulur öylece gidilir.Evliya köyün 1 km doğusundadır.Ormanlık bir sahadadır.Yeri düzdür.Köylüler kurbanlarını ,yemekliklerini hazırlarda öyle çıkarlar.Orada yemekler hazırlanır, mevlüt okunur,kurbanlar kesilir,eti orada yenecek şekilde yemeklere konur. ALLAH rızası için 2 rekat namazı tüm köylüce kılınırmış.Yalnız namazda, büyükler de katılmak suretiyle tüm oradakiler ceketlerini ters giymek şartıyla kılarlar.

Bu tür davranışı ,, sorduğum köy imamı :Mustafa DEMİR şöyle cevaplıyor: ’Bu davranış çok eskilerden gele gele yapılan ve bizimde onlardan görüp yaptığımız bir davranış oluyor.Bundan başka aynı davranışla tüm halkımız , ALLAH a tevazuu, tevekkül yani kendi nefis ve enaniyetini kırıp bir çocuk gibi saf ve temiz kalple çıktığını göstermek ve bu duyguyu terennüm etmek için böyle giyerler’diyor.

Ayrıca namazın sonunda da dua yaparken ellerini ters çevirerek parmakları aşağı sarkıtılarak dua yaparlar.Bunu da ;ALLAH IN rahmetini gökten yere aynen o şekilde bol olarak yağdırmasını dile getiren bir yalvarış oluyormuş.
Sonra topluca yemekler yenip ,bütün köylülerce yenip,bütün köylülerce oradan samimi ev içten duygularla evlere dağılınırmış.